TENTANG KAMI

MyASLI merupakan sebuah Persatuan untuk Jurubahasa Isyarat di Malaysia. MyASLI sedang membangunakan Polisi untuk Jurubahasa Isyarat yang akan digunakan bagi sesuatu tugasa yang sesuai.

Selain Polisi, MyASLI juga akan mengeluarkan Kad Kenal Diri ( ID Card) kepada jurubahasa Isyarat yang bertauliah.

Antaranya draft yang telah disiapkan adalah seperti berikut.

IDCard_PDA-edit JBI_Brochure-edit

Jika ada diantara Jurubahasa Isyarat yang mempunyai idea atau mempunyai komen. sila ajukan kepada kami. Pandangan semua pihak amat kami perlukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

MALAYSIAN ASSOCIATION OF SIGN LANGUAGE INTERPRETER ( MyASLI)